Tiếng việt
Thông tin liên hệ
Công ty TNHH Thương Mại  Thời trang H.A
Số 25 Đường Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
TEL: 84 42 3200 5659  
FAX: 84-4.625 12 626
Emai: info@hafashion.com.vn ; mvh@hafashion.com.vn

Thông tin liên hệ